Automatkörkort i Stockholm

Vi erbjuder automatkörkort i Stockholm med paketpris. Du behöver inte lämna storstan för att ta ditt körkort snabbt & smidigt – vi hjälper dig hela vägen!

Vi snickrar ihop ett individuellt paket för dig som vill ha ett körkort som endast gäller för körning med automatisk växellåda.

Du börjar med att ta en testlektion där vi gör en bedömning av vilken nivå du ligger på. Därefter beslutar du i samråd med din trafiklärare vilken paketlösning som passar dig. Det är viktigt att vara införstådd med att allt inte kan gå bra varje lektion utan att utvecklingen sker gradvis då alla människor är olika och inlärningen sker på varje individs villkor.

Körkort för automat allt mer populärt

Då fler och fler biljättar följer trenden med att tillverka automatbilar, lutar framtiden åt att allt fler kommer att satsa på körkort för automat.

Fördelarna med att köra automat är flera men en av dem är att det generellt krävs färre körlektioner innan automatkörkortet är i hamn. Ångrar man sig efteråt och vill kunna köra manuellt, då beställer man bara ett körprov för manuellt växlad bil.

Då har man dessutom en hel del med sig redan från början. I och med att du redan har körvana med ditt automatkörkort  så är du troligen redan en trafiksäkrare förare och känner en trygghet bakom ratten, vilket kan vara en fördel.

Dessutom behöver du inte göra om vare sig teoriprovet, risk 1 eller risk 2 om du kompletterar ditt körkort för automat med ett manuellt körkort. Dessa moment är du redan godkänd för om du har tagit ett automatkörkort. Du behöver i princip bara övningsköra med automatlåda samt att göra en ny uppkörning.

Mer tid att fokusera på körningen

Generellt sett kan man säga att det ofta går lite snabbare att ta ett automatkörkort – just på grund av de moment du inte behöver göra som nämnts ovan. Eleven får helt enkelt mer tid att lägga fokus på de delar av utbildningen som inte har med växellådan att göra. Dessutom i ett tidigare skede av utbildningen. Ett körkort för automat är i övrigt likvärdigt bortsett från att du inte får köra med manuellt växlade bilar.

Alla elever har med sig olika erfarenhet och kunskap, vilket gör att utbildningen tar olika lång tid för olika personer. Men eftersom man inte behöver lära sig moment som växling och dragläge så går det oftast lite fortare att ta körkort för automat, vilket leder till ett lägre pris.

Men oavsett vilket körkort du än väljer så är det alltid trafiksäkerheten som är viktigast. 

Ta körkort för automat på Globens Trafikskola i Stockholm!


OBS! Vi tar ej emot kontanter pga säkerhetsskäl.